خانه مهندسی، برق، مکانیک، عمران و معماری

دانلود فایلهای ارزشمند در رشته های مهندسی برق، مکانیکی، عمران و معماری
filesell filesell
فرافایل، مرجع بزرگ خرید و فروش فایل

خانه مهندسی، برق، مکانیک، عمران و معماری

دانلود فایلهای ارزشمند در رشته های مهندسی برق، مکانیکی، عمران و معماری

آبی که بر اسود زمینش بخورد زود        دریا شود ان رود که پیوسته روان است

برنامه نویس
علاقه مند به علوم مهندسی و برنامه نویسی
مشاوره کد نویسی الگوریتم های فراکاوشی (بهینه سازی)
farshad.sh1363@gmail.com
خرید و فروش فایل